La UPC renova el conveni amb el sector tèxtil per promoure el Grau d’Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil

signants del conveniDesprès de quatre anys de col·laboració universitat-empresa, els estudis universitaris tèxtils han experimentat un creixement en alumnes matriculats del 400%. Actualment són 49 les estudiants que cursen el Grau d’Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil L’aportació econòmica de les sis institucions que representen al sector tèxtil ha permès el finançament d’un total de 66 beques en els quatre anys de vigència del conveni, de les que s’han beneficiat  25 estudiants.

 

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , Enric Fosas, i el director de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, (EET) Xavier Cañavate, han signarat la renovació d’un conveni amb sis institucions que representen  a  les empreses tèxtils catalanes i estatals. Per part de les empreses  signaran Josep Armengol Giralt, President de la Fundació Institut Industrial i Comercial; Josep Bombardó Navinés, President de la Fundació Privada Gremi Fabricants de Sabadell; Salvador Maluquer Trepat, Director General de la Fundación Tèxtil Alagodonera; Laura Ortiz Franco, Presidenta de la Federació Tèxtil Sedera; Jordi Ribes, president de la patronal Texfor, i  Joan Roma Ferré, President del Col·legi de l’art major de la Seda

 

El conveni contempla el finançament total del  cost  de la carrera per als estudiants que decideixen cursar el Grau d’Enginyeria en Tecnologies i disseny tèxtil i que acompleixen amb les requisits que contempla el conveni. L’aportació d’aquestes institucions empresarials des de que es va signar ha estat de 45.000 € amb els que s’han pogut finançar un total de 66 beques de les que s’han beneficiat 25 estudiants.

 

Al programa de beques, que és quadrimestral, hi poden accedir tots els estudiants que havent superat la Fase Inicial (primer curs acadèmic) dels estudis de Grau en Enginyeries de l’àmbit industrial de la EET hagin triat l’especialitat de Tecnologia i Disseny tèxtil i es matriculin per primera vegada de les assignatures becades en el quadrimestre corresponent, amb un màxim a l’equivalent a la matrícula de 30 ECTS. L’import de la beca equival al cost de les assignatures matriculades.Estudiants textils

 

La història d’una iniciativa pionera a l’Estat

 

El curs 2010-2011 el nombre d’estudiants que es van matricular dels estudis tèxtils a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) era de 5. El 8 de setembre de 2010 es va signar els primer conveni de col·laboració entre el sector empresarial i la UPC per impulsar el Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. Quatre cursos desprès, gràcies a l’ajut del sector empresarial, el nombre total  d’estudiants matriculats  del Grau d’Enginyeria en Tecnologies i Disseny tèxtil  és de 49. Aquest fet representa un augment del 400% en la matrícula total d’estudiants que cursen aquests estudis just en un moment en què la tendència de les grans marques del sector tèxtil de l’Estat és relocalitzar la producció a Espanya, segons indica l’estudi publicat l’any passat per l’EAE Bussines School sobre el sector tèxtil.

 

La indústria Tèxtil

 

La indústria del sector tèxtil a Espanya factura més de 10.000 milions d’euros anuals i dóna feina a prop de 120.000 persones a tot l’Estat. L’Índex de Producció Industrial d’aquest sector se situa en el 6,2%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

Els dos principals objectius de l’oferta d’aquestes beques són fomentar vocacions cap a l’enginyeria tèxtil entre l’estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior i ajudar als mateixos estudiants a fer front al cost dels estudis universitaris.

 

L’EET, una oferta docent única a l’Estat

 

L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) és l’únic centre universitari de l’Estat que oferta el grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil i, per tant, és un centre clau per millorar la competitivitat del sector industrial tèxtil a través de la formació adequada i de qualitat dels enginyers i les enginyeres que gestionaran i lideraran aquestes empreses dins d’un mercat globalitzat amb noves necessitats.

 

Enllaços d’interès

 

www.eet.upc.edu

www.fundaciogremi.es/

www.fts.es/cast/

www.ccfundacions.cat/

www.aitpa.es/fundacion.html

www.texfor.es