La higiene de mans obre la V Jornada de Contactologia per a professionals, del Centre Universitari de la Visió

El proper dia 17 de setembre, entre les 9h i les 17h, el Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)   acollirà la V Jornada de Contactologia per a professionals.  La higiene a les mans dels òptics optometristes a l’hora de manipular lents de contacte i  a d’altres professions sanitàries centrarà bona part de la jornada, que també inclourà debats entorn a casos clínics reals , tallers pràctics i seminaris a càrrec d’experts i de les principals empreses de contactologia, com ara Alcon, Bausch+Lomb, CopperVision, Conòptica, Johnson &Johnson, mark’ennovy i Menicon

 

La higiene de mans és la mesura preventiva més eficaç per a la disminució de les infeccions en l’entorn sanitari. Tanmateix, tot i la relativa simplicitat del procediment, molts estudis indiquen que el compliment de la higiene de mans per part dels professionals sanitaris és encara baix.

 

En el cas dels òptics optometristes aquest concepte té també la seva importància, pel tracte habitual amb persones, o per l’ús d’aparells, on el contacte amb la pell és habitual. En el cas de  la manipulació de lents de contacte la importància en la higiene de mans és cabdal.

 

És per això que la V Jornada de Contactologia per a professionals que organitza el Centre Universitari de la Visió (CUV) de la UPC destinarà bona part del programa a tractar sobre el tema de la higiene a les mans als entorns sanitaris. Montserrat Sallés serà l’encarregada de fer-ho (de les 9,30h a les 10,30h).

 

Montserrat Sallés   és experta sanitària en vigilància i control de la Infecció, higiene de mans, higiene hospitalària,  antisèptics i desinfectants, aïllaments per microorganismes de especial rellevància, neteja i desinfecció de materials i esterilització.

La Jornada inclou també dos seminaris amb la presentació i debat de cassos clínics impartits per Felipe Sánchez-Hunt, del gabinet de contactologia d'òptica Martínez de Lizarduy i editor del blog “Divulgando Optometria”. Igualment,  representants  d’algunes de les empreses més importants del sector de la contactologia, com ara Alcon, Bausch+Lomb, CopperVision, Conòptica, Johnson &Johnson, mark’ennovy i Menicon impartiran tallers pràctics .

 

Núria Tomàs, directora del CUV, i Lluis Bielsa, Vicepresident del Col.legi Oficial d’Òptics  Optometristes de Catalunya (COOOC) obriran a les 9,10h aquesta jornada que serà retransmesa en directe per streaming a través de l’adreça d’internet http://media.terrassa.upc.edu/en-directe.

 

Més informació

www.foot.upc.edu

www.cuv.upc.edu