La Biblioteca del Campus de Terrassa renova els seus espais per adequar-los als nous mètodes de l’EEES

Sala de treball en grup a la bibliotecaAmb sales d’estudi multimèdia, sales de reunions i de treball en grup, i sales per a investigadors. Aquesta renovació és un pas més cap a la transformació de la Biblioteca en un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). I tot amb clau d’eficiència energètica

 

La Biblioteca del Campus de la UPC a  Terrassa ha donat un pas mes en adequar la seva oferta de serveis a les metodologies i als criteris de formació que estableixen l’Espai d’Europeu d’Educació Superior.  L’objectiu final del projecte ha estat la millora de les instal·lacions, dels espais i dels equipaments per donar suport a les noves formes d’estudi, de l’aprenentatge i de la recerca dels estudiants i dels investigadors. Tot amb els criteris d’eficiència energètica

 

L’etiqueta de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) que va guanyar fa dos cursos  el Campus de la UPC a Terrassa va propiciar la dotació per part del Ministeri d’Educació  d’un pressupost de 292.715 € amb els  s’han pogut crear a la Biblioteca dues noves sales de treball en grup amb equipament multimèdia, amb monitor, micròfon col·lectiu i càmera de videoconferència. Gràcies al  mateix projecte, s’han creat quatre sales més, totalment cablejades, per facilitar el treball en grup  amb dispositius informàtics portàtils. A més, s’han construït dues sales d’estudi individuals que acolliran professors visitants i investigadors.

 

Aquestes noves sales es sumen a les altres sis ja existents. En total, la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa disposa ara de 56 places de treball en grup amb eines informàtiques i dues individuals. La reserva d’aquestes sales es realitza electrònicament a traves d’Internet i els estudiants les poden ocupar, per cada sol·licitud, un màxim de 3 hores.

 

Des de l’any 2008 en què es van habilitar les primeres sales de treball en grup, el nombre d’usuaris no deixa de créixer. L’any 2011 es van realitzar 3.746 reserves. Per tant, les noves instal·lacions permetran satisfer una necessitat que cada cop te mes demanda.

 

El projecte inclou també la reforma de l’àrea de recursos electrònics que ha esdevingut en una sala polivalent a la que els estudiants poden fer servir un total de 20 Pc’s en autoservei i a on el personal bibliotecari organitza i imparteix curs de formació.

 

Cap a un CRAI

Segons explica Lluïsa Perona, Cap de la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa, “la reforma dels nostres espais ens encamina cap el somniat  Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). L’adequació actual, de moment,  facilitarà l’aprenentatge dels estudiants mitjançant la interacció de documents, equipaments i tecnologia amb espais diversificats per a diferents necessitats,  com ara l’estudi individual o en grup; o les que tenen a veure amb el desenvolupament de les competències transversals que exigeix l’Espai Europeu d’Educació Superior, com el saber presentar un projecte en públic o el treball en grup”, afirma Perona.

 

La reforma permetrà també realitzar tutories i  classes virtuals, exposicions, xerrades en directe, autoaprenentatge d’idiomes, compartició on line de documents. etc...

Un nou tipus d’estudiant amb noves necessitats

I és que, ara, la universitat forma a un nou tipus d’estudiant, acostumat a fer servir constantment els recursos que els ofereixen els dispositius informàtics i la xarxa  d’Internet. Un exemple són les xifres del servei de préstec d’ordinadors que ofereix la biblioteca a l’estudiantat, que va arribar l’any 2011 a 6.956, amb un creixement del 334,83% respecte al 2008, any en què es va iniciar aquest servei amb 1.998 préstecs de Pc’s.

 

Una altra dada que il·lustra l’evolució de les necessitats  dels usuaris de la biblioteca cap a els recursos electrònics i en xarxa  és la del préstec de llibres. L’any 2011 es van realitzar 2.000 préstecs de llibres menys que l’any 2010 però  es van produir més de 1.000 préstecs de documents en suport electrònic, com ara llibres electrònics, USB’s, etc.

 

La Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa en dades (2011)
 

Equip tècnic: 12 persones

Horari habitual: de 9 a 21h.
Nombre de visitants anuals: 210.779
Nombre d’hores d’obertura anuals: 2.914
Nombre de places de lectura:284
Nombre de monografies:56 351
Nombre de Llibres electrònica en xarxa: 11.796
Bases de dades:116
Revistes electròniques en xarxa: 11.914
Pressupost anual per a la compra de llibres, revistes i documents: 35.240€
Superfície total de les instal·lacions:1674 m2
 

Més informació
http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/inici