30 futurs enginyers de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la UPC reinventen el vehicle urbà per al Grup Volkswagen i SEAT

Creative LabCreative Lab, una iniciativa docent universitat-empresa pionera a l’Estat,  té com a objectiu que els estudiants generin noves idees per redissenyar el concepte de vehicle urbà i desenvolupar una nova mobilitat a la ciutat.

 

Impulsada aquest curs per l’EET, el Grup Volkswagen i SEAT, Creative Lab és una iniciativa docent innovadora, basada en el treball col·laboratiu i multidisciplinari, per captar el talent dels estudiants i incentivar-los a dissenyar noves solucions tecnològiques i desenvolupar canvis viables en dos àmbits: la mobilitat cooperativa en entorns urbans (basant-se en l’escenari de Barcelona) i un nou concepte de vehicle urbà.

 

Durant un semestre, estudiants de cinc  especialitats d’enginyeria que s’imparteixen a l’EET han invertit el seu temps extracurricular per incorporar-se a un grup de treball, format també per altres estudiants d’altres especialitats, amb l’objectiu de generar idees per al Grup Volkswagen. Després de sis mesos de treball han sorgit tres projectes en mobilitat urbana: mobilitat cooperativa en entorns urbans, conducció cooperativa, parking map (mapa d’aparcament), VWpoints i Modular car.

Com funciona Creative Lab

 

Al projecte s’hi han inscrit 83 estudiants, dels quals l’EET n’ha seleccionat els 30 més ben preparats per poder formar sis grups. Els criteris de selecció per a la formació dels grups han estat la motivació expressada per cada estudiant en la sol·licitud, el currículum, el nivell d’anglès (la llengua vehicular del Creative Lab), la interdisciplinarietat i l’equilibri tant de nivell (estudiantat de primer i de segon curs) com de gènere.

 

Cada grup s’ha constituït amb cinc estudiants dels graus d’Enginyeria en Disseny i Desenvolupament del Producte, d’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, d’Enginyeria Mecànica, d’Enginyeria en Electricitat, i d’Enginyeria d’Electrònica i Automàtica.

 

Especificacions

 

Les  propostes que han realitzat els estudiants les han fet a partir de les especificacions que van donar els enginyers del Grup Volkswagen i SEAT. Es tractava de cercar idees al voltant del comportament cooperatiu dels vehicles, de les funcions cooperatives en entorns urbans, dels conceptes d’interacció entre vehicles, dels efectes de la relació persona-màquina en l’espai de conducció, dels vehicles de transport a les ciutats, de l’anàlisi de les tasques de conducció, i de la connexió del vehicle amb l’entorn urbà.

 

Aquesta activitat, de caràcter voluntari per part de l’estudiantat, s’ha desenvolupat fora de l’horari lectiu, tot i que se’ls reconeix la participació amb crèdits d’extensió universitària. A més, els estudiants que ho desitgin podran fer el projecte final de grau relacionat amb els resultats o la idea generada al Creative Lab.

 

Seguiment dels projectes

 

El grup d’estudiants ha estat tutoritzat per 10 professors i professores de l’EET i,  en el decurs de la realització dels projectes, han comptat amb l’assessorament de quatre enginyers d’R+D del grup Volkswagen i  SEAT, que han fet un seguiment  periòdic de l’activitat i han  impartit seminaris tècnics als estudiants.

 

L’EET ha adequat un aula per acollir l’espai Creative Lab, per a la qual cosa ha comptat amb el suport de l’empresa CREVIN.

 

Experiència positiva

 

Segons explica Santi Castellà, responsable de projectes d’electromobilitat de SEAT, “l’experiència ha estat molt positiva. El resultats obtinguts han superat les expectatives”. També afirma que “el talent i la implicació dels estudiants i la passió amb que han treballat les seves idees és extraordinària. De ben segur que els resultats del projecte comportaran beneficis per totes les parts implicades. De fet, ja estem preparant els temes per a la segona edició que farem el curs vinent”.

 

Per la seva banda, Núria Garrido, sotsdirectora de l’EET i coordinadora de Creative Lab, afirma que “des del punt de vista docent, el millor ha estat la implicació i les ganes de treballar i aprendre dels estudiants”, i afegeix: “s’ha trencat la barrera de l’aula, el tutor ha estat un més de l’equip de treball i la seva feina ha consistit a dinamitzar i acompanyar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge on ells han estat els veritables protagonistes”.

 

Laura Codina, estudiant de doble titulació dels graus de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte i del grau d’Enginyeria Mecànica, explica que “han estat uns mesos apassionants, tenir al costat  professionals del Grup Volkswagen, treballar amb tanta motivació amb un equip de companys d’altres especialitats, poder treure tota la nostra creativitat, lliurement, per un projecte que podria ser realitat, no té preu”. A més, “ara se’ns obren les portes de SEAT i el Grup Volkswagen per poder fer pràctiques, amb la qual cosa tot és rodó”, afegeix l’estudiant.

 

Els projectes

 

Get in contact: sistema perquè l'usuari d'un vehicle pugui comunicar-se amb altres de manera similar a com ho faria mitjançant 'Whatsapp', amb els controls integrats en el propi vehicle, amb la possibilitat de crear grups de cotxes, compartir media (bàsicament recomanacions de  de música), ubicació, etc.

 

Cascade Networking: el vehicle detecta obstacles, perills, rutes alternatives, zones d'aparcament. I  és capaç d'emetre aquesta informació en un tipus d'estàndard que altres vehicles puguin recollir i al seu torn emetre. Aquesta repetició d'informació en cascada cobreix l'àrea d'influència i interès per a tots els vehicles que puguin necessitar-la.

 

Pàrquing Map: de manera intuïtiva i a temps real, aquest sistema permet al conductor escollir la millor opció per a l'aparcament del seu vehicle. La informació, obtinguda a partir de la interpretació de dades GPS que generen els vehicles que desallotgen places d'aparcament, o que n'ocupen, es projecta en el parabrises superposada a la via. Si la zona d'aparcament no és gratuïta, el sistema oferirà al conductor la possibilitat de pagar directament a través del seu dispositiu mòbil.

 

VW Points: sistema per valorar la qualitat de la conducció d'un conductor específic a partir de l'assignació de 'social points'. En la mesura que els conductors facin bones pràctiques seran beneficiats per punts mitjançant els quals poden obtenir descomptes en la compra de carburant, recanvis oficials i pujar llocs en rànquings en xarxes socials.

 

Modular Car: atès que el mateix vehicle no respon a les diferents necessitats que un usuari pugui tenir, el vehicle modular servirà per adaptar, de manera constant al llarg de la seva vida útil, el vehicle a les necessitats de l'usuari. Establint un sistema de distribució, emmagatzematge i lloguer de mòduls, el conductor realitzarà la rutina d'adaptar la tipologia del seu vehicle a la necessitat del dia a dia.

 

Llegiu l’entrevista Som UPC: Rubén Aznar, Alejandro Ramia, Rosó Baltá, Cristina Borras i Eduard Fontdevila, estudiants de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) que han participat en el projecte Creative Lab.

 

Fotos en alta resolució per descarregar

 

Vídeo del projecte Creative Lab per descarregar-se:

  

Més informació

www.eet.upc.edu