Pla de Comunicació de la Recerca

Un pla pioner a les universitats de l'estat

L’activitat de recerca al Campus de la UPC a Terrassa ha donat un salt molt important, tant qualitatiu com quantitatiu. L’emergència i la consolidació de nous grups d’investigadors i la qualitat dels seus resultats han posicionat al Campus en un centre de creació de nou coneixement científic i tecnològic  a tenir en compte en el panorama de la innovació  nacional i internacional.

Objectius del pla de comunicació

Per això, l’any 2008 es va posar en marxa el Pla de Comunicació de la Recerca del Campus de la UPC a Terrassa amb uns objectius molt concrets: difondre i donar a conèixer a tots els sectors socials i econòmics de l’entorn, i més enllà,  l’excel·lència. la utilitat i la vessant internacional d’aquesta activitat; posicionar-la; rendir comptes amb la societat sobre els recursos que destina a la investigació, per rendibilitzar les darreres inversions en infraestructures per a la recerca i per divulgar la importància de la recerca per al progrés de la societat i la millora de la qualitat de vida de les persones. Cada curs, una nova edició d’aquest pla de Comunicació de la Recerca es posa en marxa

Línies d’actuació

El Pla de Comunicació de la recerca del Campus de la UPC a Terrassa desplega cada any diferents activitats dins de tres línies d’actuació:
-La visibilitat
-Les relacions amb l’entorn
-El talent jove

Accions

Àmbit de la visibilitat:

 • Els Dimecres de Gaia: Un dimecres cada mes, a l’Edifici Gaia de la UPC, en un entorn diàfan i proper, sense taula presidencial, dos grups de recerca expliquen de manera molt divulgativa alguns dels seus projectes més emblemàtics. Les presentacions no són més llargues de 20 minuts i el públic assistent estableix un diàleg amb l’investigador.
 • Worldwidecampus: En aquesta activitat, un investigador estranger convidat per un investigador del Campus, imparteix una conferència científica. Worldwidecampus vol donar visibilitat a  la vessant internacional de la recerca al Campus de Terrassa.
 • La Recerca als Mitjans de Comunicació: Tots el projectes de recerca, els seus resultats, i les novetats relacionades amb  la recerca del Campus de la UPC a Terrassa es difonen a la societat a través de campanyes de comunicació dirigides als mitjans de comunicació  de l’entorn i d’àmbit nacional.
 • Jornades de Comunicació per a investigadors: El Pla de Comunicació de la Recerca organitza cada curs una jornada dirigida als investigadors del Campus per oferir-los eines i maneres amb les que poder divulgar la seva activitat de recerca.

Àmbit de les relacions amb l’entorn

 • Jornades de treball amb institucions i empreses: Al llarg del curs el Pla de Comunicació de la Recerca organitza trobades i reunions de treball en diferents formats amb institucions i empreses de l’entorn territorial amb l’objectiu de generar sinèrgies i espais de  col·laboració que puguin desembocar en projectes conjunts  als que participin totes les parts.
 • Empresari-professor: Un empresari amb perfil emprenedor ofereix als estudiants del Campus una classe magistral a la que explica la seva experiència.

Àmbit del Talent Jove

 • Dia dels becaris de recerca: Cada curs s’organitza una jornada dirigida a visibilitzar i reconèixer la tasca que realitzen els investigadors mes joves que es formen i treballen en projectes amb grups consolidat
 • Recerca Jove: Joves investigadors en formació presenten projectes de recerca propis o part de la seva tesi doctoral
 • Res Sense Recerca: 3 Investigadors de referència internacional dialoguen amb Marc Boada, conegut divulgador científic, davant de més de 200 estudiants d’ensenyament secundari. Durant l’activitat es realitza un experiment col·lectiu. Aquesta activitat es retransmès a través del Canal UPC TV.
 • Emprèn: Cada curs s’organitzen jornades i seminaris per apropar als joves investigadors experiències d’empresaris emprenedors i per oferir-los eines útils amb les que poder crear la seva pròpia empresa amb al que comercialitzar el seu Know How.

Resultats del Pla de Comunicació de la Recerca del campus de la UPC a Terrassa (1ª i 2ª edició)

 • Més de 2500 participants
 • 44 activitats realitzades
 • 960 impactes en mitjans de comunicació i internet
 • 23 empreses participants
 • 13 centres d’ensenyament secundari participants
 • Col·laboració amb 10 institucions educatives, empresarials i municipals
 • 54 projectes de recerca divulgats

 

Les activitats del Pla de Comunicació de la Recerca del Campus de la UPC a Terrassa es realitzen amb la col-laboració de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya