Àmbit de la tecnologia Multimèdia i dels Videojocs

Estudiar al Campus > Titulacions i Escoles > Titulacions > Estudis de Grau i Segon Cicle > Àmbit de Comunicació i Mitjans Audiovisuals

Graus de la tecnologia Multimèdia i dels Videojocs

Grau en Multimèdia (CITM)

Grau en Disseny i Desnevolupament de Videojocs(CITM)