Paul Rose, inventor de les lents de contacte RosK per a pacients amb queratocon, visita la FOOT

Paul RoseEl queratocon és una afecció visual que  provoca l’augment de la curvatura de la còrnia, adoptant  una forma cònica al mateix temps que es torna més prima. Paul Rose va crear la primera lent de contacte estable en una còrnia amb queratocon. És la mes prescrita a tot el món per tractar aquesta afecció