Es gradua la cinquena promoció del diploma UPC ‘Ciència, Tecnologia i Societat’ per a estudiantat major de 55 anys

Gent gran 201514 és el nombre de graduats de la cinquena promoció del Diploma UPC ‘Ciència,Tecnologia i Societat’ que obtindran el títol tres anys després d’iniciar els estudis alCampus de Terrassa. Els graduats rebran el diploma el dia 2 de juliol a partir de les18.30 hores a la sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).