El Campus de la UPC a Terrassa, un Campus de primera opció, un Campus d’Excel·lència Internacional

estudiants  a classe

Centenars d’estudiants catalans i d’altres indrets de l’Estat van triar el curs passat, en primera opció , els graus que s’ofereixen a les escoles del Campus de la UPC a Terrassa. Totes les enginyeries industrials, l’aeronàutica, el disseny industrial, l’òptica i l’optometria, les tecnologies audiovisuals, la fotografia i l multimèdia i l’administració d’empreses  conformen les àrees d’estudi dels 15 graus amb els que s’aconsegueix un títol UPC amb alta inserció laboral.