Es gradua la quarta promoció del diploma UPC ‘Ciència, Tecnologia i Societat’ per a estudiantat major de 55 anys

Quarta promocio del diploma UPC Ciència Tecnologia i Societat15 és el nombre de graduats de la quarta promoció del Diploma  UPC ‘Ciència, Tecnologia i Societat’ que obtindran aquest títol tres anys després d’iniciar els estudis al Campus de Terrassa.